Polityka dywidendy

Zarząd Medinice S.A. w dniu 1 lipca 2019 r. podjął uchwałę w sprawie polityki dywidendowej Spółki. W przypadku wypracowania przez Spółkę zysku, który może zostać przeznaczony do podziału, Zarząd Spółki zamierza rokrocznie przedkładać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu propozycję wypłaty dywidendy według następujących paramentów:

 

Kwota zysku do podziału Suma dywidendy
15.000.000 – 50.000.000 PLN co najmniej 50% kwoty zysku do podziału
50.000.000 – 100.000.000 PLN co najmniej 60% kwoty zysku do podziału
ponad 100.000.000 PLN co najmniej 75% kwoty zysku do podziału