Medinice w Inwestycje.pl

Medinice planuje akwizycję spółki specjalizującej się w rozwiązaniach opartych na AI

Medinice podpisało list intencyjny, w którym zadeklarowało chęć nabycia udziałów w innowacyjnej spółce, specjalizującej się w rozwiązaniach opartych na sztucznej inteligencji (AI), dedykowanych elektrofizjologii i kardiologii, podała spółka. Planowana inwestycja w nowy podmiot pozwoli na dywersyfikację działalności Medinice o technologie oparte na rozwiązaniach cyfrowych i AI.