Medinice w Rzeczpospolita

Globalne łańcuchy dostaw nadal szwankują

Pandemia i geopolityczne zawirowania wciąż mają negatywny wpływ na biznes. Odczuwają to m.in. producenci elektroniki oraz sektor medyczny.
Opóźnienia w dostawie surowców i półproduktów oraz wzrost kosztów transportu i magazynowania – to tylko przykłady wyzwań, z jakimi mierzą się od kilku kwartałów przedsiębiorcy. Dotyczą one branż tradycyjnych i podmiotów z sektora tzw. nowej ekonomii.

– Te wyzwania zwiększają koszty produkcji i prowadzą do opóźnień w realizacji kontraktów lub kamieni milowych w przypadku spółek B+R – podkreśla Sanjeev Choudary, prezes Medinice.

https://www.rp.pl/gospodarka/art38335561-globalne-lancuchy-dostaw-nadal-szwankuja