Medinice w Puls Biznesu

Czas na giełdowe zyski z ochrony zdrowia

Moment cyklu koniunkturalnego sprzyja inwestycjom w akcje z sektora medycznego. Są też przesłanki ku temu, że w ogóle będzie on motorem kolejnej hossy.

Przeczytaj artykuł i dowiedz się:

  • jakie są średnioterminowe perspektywy spółek medycznych w sytuacji recesji, a jakie gdy nastąpi tylko spowolnienie wzrostu
  • jak wśród Amerykanów wzrósł udział osób w wieku 65 lat i starszych oraz jakie są perspektywy dalszych zmian w tym zakresie
  • o ile stopa zwrotu subindeksu S&P 500 Health Care przewyższa szeroki S&P 500 i z czego to wynika
  • w jakim rankingu sektor medyczny zajmuje drugie miejsce po IT

https://www.pb.pl/czas-na-gieldowe-zyski-z-ochrony-zdrowia-1171886#pb-no-paylock