Zabieg ablacji w szpitalu w Nowym Sączu

Zabieg ablacji przeprowadzony w szpitalu w Nowym Sączu. Luty 2018.