WZA


Data ogłoszenia Wyszczególnienie Pobierz
23.11.2018 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 21.12.2018 R.
PROJEKTY UCHWAŁ NWZ

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ MEDINICE S.A.

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

INFORMACJA O LICZBIE AKCJI

INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA

pobierz

pobierz

pobierz

pobierz

pobierz

11.06.2018 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY pobierz
05.07.2018 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY pobierz