Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe


2016 r. 2017 r. I połowa 2018 r. 3Q 2018 r.
Przychody 184 743,69 243 035,25 9 453,19 9 453,19
EBIT -303 488,91 -618 035,59 -655 247,43 -973 554,60
EBITDA -295 554,28 -616 773,07 -652 890,52 -969 092,00
Zysk netto -320 602,80 -507 179,34 -650 256,24 -976 623,79
Kapitał własny 151 948,12 3 264 892,26 3 867 692,55 3 588 326,79
Aktywa 1 456 396,93 4 902 536,25 4 859 125,43 7 735 242,33