Władze spółki

Władze spółki


Zarząd:

Sanjeev Choudhary – Prezes Zarządu

Sanjeev Choudhary jest współzałożycielem, największym akcjonariuszem oraz Prezesem Zarządu Medinice S.A. Odpowiedzialny jest za zarządzanie strategiczne oraz rozwój biznesowy i korporacyjny spółki. Funkcję Prezesa Zarządu pełni również w spółkach zależnych Medinice S.A.: Medi Ventures Sp. z o.o., Medtech Innovation Center ASI Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, gdzie zdobył dyplom magistra inżyniera na Wydziale Informatyki i Zarządzania. Ponadto, posiada tytuł magistra studiów MBA. Ukończył liczne szkolenia z zakresu zarządzania strategicznego organizowane przez Ashridge Business School oraz kursy z dziedziny strategii korporacyjnej i M&A takich instytucji jak: INSEAD i Centre for Creative Leadership.

Posiada 22-letnie doświadczenie w projektach M&A, wycenach projektów i spółek. Zasiadał w Radach Nadzorczych i Zarządach firm polskich i zagranicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywał na wysokich stanowiskach w międzynarodowych korporacjach. Przez wiele lat był Dyrektorem w skandynawskiej firmie Orkla Media Group. Pracował również m.in. w : Hugin Group, IMF Group. Od 2007 roku prowadzi własną jednoosobową działalność gospodarczą pod brandem Value4Growth, w ramach której realizuje projekty doradcze z obszaru fuzji i przejęć oraz pozyskiwania kapitału.

 

Rada Nadzorcza

Marcin Szuba – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Lekarz zarządzający funduszami medycznymi w Trigon TFI. Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada również dyplomy takich uczelni jak: University of Illinois, Uniwersytet Warszawski, University of Leeds. Doświadczenie zdobywał w takich instytucjach jak New Zealand Pharmaceutical Management Agency, Victorian WorkCover Authority, Nordea PTE. W latach 2009-2014 był związany z TFI PZU, jako Dyrektor ds. Sektora Medycznego oraz zarządzający funduszami PZU FIO Energia Medycyna Ekologia i PZU FIZ Medyczny.

dr Iwona Gębusia – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Doktor prawa i radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie prawnym dla spółek publicznych i instytucji finansowych. Brała udział w szeregu transakcji na rynku kapitałowym (fuzje i przejęcia, pozyskiwanie finansowania, doradztwo w zakresie problematyki regulacyjnej). Specjalizuje się w zakresie prawa rynku kapitałowego, prawa handlowego, prawa bankowego oraz prawa cywilnego. Ukończyła studia na kierunku prawo na WPiA UW. Następnie uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych w Instytucie Prawa Cywilnego WPiA UW. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej i pozytywnym złożeniu egzaminu radcowskiego uzyskała tytuł zawodowy radcy prawnego. Ponadto odbyła studia w ramach Podyplomowego Studium Podatkowego organizowanego przez SGH. Studiowała też na Wydziale Prawa Université Nancy 2 we Francji. Była również stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej na Wydziale Prawa New York University oraz Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht w Hamburgu.

dr Bartosz Foroncewicz

Doktor nauk medycznych. Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 1997 r. pracownik Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zastępca ordynatora w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus, Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych. Posiada specjalizacje z Transplantologii Klinicznej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. W 2002 r. zdobył stopień doktora nauk medycznych, a w 2014 tytuł  doktora habilitowanego.

Bogdan Szymanowski

Absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej na Politechnice Warszawskiej. Dyrektor zarządzający firmy AVA Group, która jest częścią grupy Enterex International Limited, spółki notowanej na Taiwan Stock Exchange Taipei i jednego z największych na świecie producentów chłodnic i kondensorów.

Wojciech Wróblewski

Ukończył studia socjologiczne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Były ambasadorem RP w Estonii oraz radcą ambasady RP na Litwie. Były doradca ds. strategii w PKN Orlen. W latach 2009-2016 zasiadał w Radzie Fundacji PZU. Ponadto zasiadał w radach nadzorczych m.in.: PZU Ukraina, Balta, Lietuvos Draudimas.