Wideokonferencja z dnia 27.03.2020 r. poświęcona omówieniu postępu prac projektowych Grupy w ostatnich miesiącach, ze szczególnym uwzględnieniem planów komercjalizacji projektu PacePress.