Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu


Akcjonariusz Liczba akcji % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA
Sanjeev Choudhary 1 502 880 44,53
Piotr Suwalski 501 075 14,85
Sebastian Stec 430 769 12,76
Pozostali akcjonariusze 940 618 27,87
Łącznie 3 375 342 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanjeev Choudhary – 44,53%

Piotr Suwalski – 14,85%

Sebastian Stec – 12,76%

Pozostali akcjonariusze – 27,87%