Rozwiązania wspierające

IMPLANTACJA URZĄDZEŃ DO ELEKTROTERRAPII SERCA


Jest to zabieg standardowo stosowany u chorych ze schorzeniami układu przewodzącego serca powodującymi groźne dla życia i zdrowia zaburzenia rytmu serca.

Zabieg wszczepienia urządzeń do elektroterapii serca wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym a po zabiegu pacjent wymaga regularnych i okresowych kontroli u lekarza. Urządzenie najczęściej wszczepiane to m.in. stymulator serca.