Raporty bieżące ESPI

Raporty bieżące ESPI


 

Data Godzina Wyszczególnienie Pobierz
03.08.2020 17:42 Raport bieżący 17/2020
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A. na dzień
31 sierpnia 2020 r.
pobierz
pobierz
pobierz
pobierz
27.07.2020 9:14 Raport bieżący 16/2020
Otrzymanie zgody na przeprowadzenie badań przedklinicznych w projekcie
MiniMax
pobierz
01.07.2020 16:42 Raport bieżący 15/2020
Zawarcie umowy z niemieckim producentem sprzętu medycznego na zakup komponentów do produkcji prototypów w projekcie MiniMax
pobierz
22.06.2020 18:02 Raport bieżący 14/2020
 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie
pobierz
pobierz
15.06.2020 15:41 Raport bieżący 13/2020
 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 15 czerwca 2020 r.
pobierz
15.06.2020 15:30 Raport bieżący 12/2020
 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 15 czerwca 2020 r.
pobierz
pobierz
15.05.2020 15:21 Raport bieżący 11/2020
 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A. na dzień 15 czerwca 2020r.
pobierz
pobierz
pobierz
pobierz
05.05.2020 10:57 Raport bieżący 10/2020
 Podpisanie aneksu do umowy zawartej z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego
pobierz
22.04.2020 15:55 Raport bieżący 09/2020
 Otrzymanie ochrony patentowej odjapońskiego urzędu patentowego na wynalazek „CoolCryo”
pobierz
17.04.2020 08:56 Raport bieżący 08/2020
 Zawarcie Term Sheet dotyczącego założenia spółki w Stanach Zjednoczonych
pobierz
09.04.2020 13:10 Raport bieżący 07/2020
Otrzymanie ochrony patentowej od japońskiego urzędu patentowego na wynalazek „CoolCryo”
pobierz
10.03.2020 14:57 Raport bieżący 06/2020
 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 10 marca 2020 r.
pobierz
10.03.2020 14:46 Raport bieżący 05/2020
 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 10 marca 2020 r.
pobierz
pobierz
24.02.2020 9:36 Raport bieżący 04/2020
 Zawarcie umowy na przeprowadzenie badań przedklinicznych z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu w projekcie MiniMax
pobierz
12.02.2020 17:04 Raport bieżący 03/2020
 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A. na dzień 10 marca 2020 r.
pobierz

pobierz

pobierz

pobierz

23.01.2020 12:21 Raport bieżący 02/2020
– Zawarcie umowy licencyjnej na sprzedaż produktu PacePress na rynku
indyjskim
pobierz
03.01.2020 9:35 Raport bieżący 01/2020
– Zakończenie prac inżynieryjnych w projekcie „PacePress”
pobierz
27.09.2019 15:08 Raport bieżący 31/2019
– Zawarcie listu intencyjnego oraz dwóch umów z niemieckim producentem sprzętu medycznego
pobierz
10.09.2019 13:27 Raport bieżący 30/2019
– Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A.
pobierz

pobierz

29.08.2019 12:13 Raport bieżący 29/2019
– Objęcie i opłacenie wszystkich akcji serii H1
pobierz
20.08.2019 17:57 Raport bieżący 28/2019
– Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez
podmioty blisko związane z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
pobierz
pobierz
pobierz
08.08.2019 15:26 Raport bieżący 27/2019
– Powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej z osobą pełniącą
obowiązki zarządcze
pobierz
pobierz
07.08.2019 15:25 Raport bieżący 26/2019
– Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach
kapitału docelowego (zmiana statutu Medinice S.A.) oraz informacja o
niewywołaniu skutków prawnych przez poprzednią przedmiotową Uchwałę
Zarządu
pobierz
31.07.2019 18:03 Raport bieżący 25/2019
– Opłacenie wszystkich akcji serii H1
pobierz
30.07.2019 17:45 Raport bieżący 24/2019
– Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez podmioty blisko związane z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
pobierz
pobierz
pobierz
30.07.2019 17:28 Raport bieżący 23/2019
– Powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
pobierz pobierz
23.07.2019 19:05 Raport bieżący 22/2019
– Podpisanie aneksu do umowy zawartej z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju w sprawie utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego
pobierz
12.07.2019 15:04 Raport bieżący 21/2019
– Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (zmiana statutu Medinice S.A.)
pobierz
01.07.2019 13:58 Raport bieżący 20/2019
– Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej
pobierz
26.06.2019 14:46 Raport bieżący 19/2019
– Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie działań dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
pobierz
26.06.2019 14:12 Raport bieżący 18/2019
 WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY MEDINICE S.A. W DNIU 26 CZERWCA 2019 R.
pobierz
26.06.2019 14:01 Raport bieżący 17/2019
 UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY MEDINICE S.A. W DNIU 26 CZERWCA 2019 R.
pobierz

pobierz

17.06.2019 22:26 Raport bieżący 16/2019
 ZAWARCIE UMÓW LOCK-UP PRZEZ AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
pobierz
30.05.2019  21:07 Raport bieżący 15/2019
 ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDINICE S.A. NA DZIEŃ 26.06.2019 R.
pobierz

pobierz

pobierz

pobierz

27.05.2019 14:30 Raport bieżący 14/2019
 DOKONANIE ODPISU AKTUALIZUJĄCEGO WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
pobierz
10.05.2019 15:08 Raport bieżący 13/2019
 OTRZYMANIE OCHRONY PATENTOWEJ OD EUROPEAN PATENT OFFICE NA WYNALAZEK „PACEPRESS”
pobierz
25.04.2019 15:00 Raport bieżący 12/2019
 WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY MEDINICE S.A. W DNIU 25 KWIETNIA 2019 R.
pobierz
25.04.2019 14:33 Raport bieżący 11/2019
 UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY MEDINICE S.A. W DNIU 25 KWIETNIA 2019 R.
pobierz

pobierz

23.04.2019 12.20 Raport bieżący 10/2019
 ZAKOŃCZENIE ROZMÓW Z VERITHERME MEDICAL B.V.
pobierz
02.04.2019 13:59 Raport bieżący 9/2019
 ZAWARCIE UMOWY INKUBACYJNEJ Z SPACE MEDICAL INSTRUMENTS B.V.
pobierz
28.03.2019 17:00 Raport bieżący 8/2019
 ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDINICE S.A. NA DZIEŃ 25 KWIETNIA 2019 R. (PLANOWANA ZMIANA STATUTU MEDINICE S.A.)
pobierz

pobierz

pobierz

pobierz

27.03.2019 11:51 Raport bieżący 7/2019
 ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY MEDINICE S.A.
pobierz

pobierz

22.03.2019 15:45 Raport bieżący 6/2019
 PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW Z UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO PT. „FUNDUSZ MEDIALFA”
 pobierz
05.03.2019 15:45 Raport bieżący 5/2019
 ZAWARCIE UMOWY POŚREDNICTWA SPRZEDAŻY PRODUKTÓW EPMAP-SYSTEM GMBH&CO. KG
pobierz
28.02.2019 21:14 Raport bieżący 4/2019
 AKTUALIZACJA INFORMACJI NA TEMAT POTENCJALNEJ WSPÓŁPRACY Z VERITHERME MEDICAL B.V.
pobierz
01.02.2019 16:09 Raport bieżący 3/2019
 DECYZJA O REALIZACJI PROJEKTU PN. EXTRACARDIAC AUTONOMIC NERVE STIMULATION
pobierz
22.01.2019 17:37 Raport bieżący 2/2019
 UZYSKANIE PATENTU NA WYNALAZEK CATHAIO NA RYNKU AMERYKAŃSKIM
pobierz
09.01.2019 22:29 Raport bieżący 1/2019
 PODPISANIE WSTĘPNEGO POROZUMIENIA Z VERITHERME MEDICAL B.V.
pobierz
21.12.2018 17:00 Raport bieżący 19/2018
 WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY MEDINICE S.A. W DNIU 21.12.2018 R.
pobierz
21.12.2018 16:14 Raport bieżący 18/2018
 UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY MEDINICE S.A. W DNIU 21.12.2018 R.
pobierz

pobierz

19.12.2018 17:18 Raport bieżący 17/2018
 TRANSAKCJA NA AKCJACH EMITENTA DOKONANA PRZEZ OSOBĘ PEŁNIĄCĄ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE
pobierz

pobierz

19.12.2018 17:04 Raport bieżący 16/2018
 ZAWARCIE UMÓW OBJĘCIA AKCJI SERII E2
pobierz
28.11.2018 20:58 Raport bieżący 15/2018
 WYGAŚNIĘCIE TERMINU OBOWIĄZYWANIA WSTĘPNEGO POROZUMIENIA INWESTYCYJNEGO Z CT HOLDING B.V.
pobierz
23.11.2018 20:16 Raport bieżący 14/2018
ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDINICE S.A. NA DZIEŃ 21 GRUDNIA 2018 R.
pobierz
13.11.2018 18:39 ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE UDZIŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY MEDINICE S.A. pobierz
13.11.2018 18:39 Raport bieżący 12/2018
 ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY MEDINICE S.A.
pobierz
10.10.2018 10:18 Raport bieżący 12/2018
 UZYSKANIE PATENTU NA WYNALAZEK EB-BIOPTOM NA RYNKU AMERYKAŃSKIM
pobierz
26.09.2018 14:40 Raport bieżący 11/2018
 ZAWARCIE UMOWY O DOFINANSOWANIE Z POLSKA AGENCJĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
pobierz
26.09.2018 11:53 Raport bieżący 10/2018
 PODPISANIE TERM SHEET OKREŚLAJĄCEGO WARUNKI WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE DYSTRYBUCJI REJESTRATORA EKG Z FIRMĄ ENSENSE BIOMEDICAL TECHNOLOGIES CO., LTD. Z SIEDZIBĄ W SZANGHAJU 
pobierz
06.08.2018 09:16 Raport bieżący 9/2018
 PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO Z SHANGHAI MICROPORT EP MEDTECH CO., LTD. 
pobierz
23.07.2018 14:18 Raport bieżący 8/2018
 PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO Z ENSENSE MEDICAL TECHNOLOGIES CO., LTD. Z SIEDZIBĄ W SZANGHAJU
pobierz
19.07.2018 13:08 Raport bieżący 7/2018
 PODPISANIE Z NCBIR UMOWY O DOFINANSOWANIE ROZWOJU ELEKTRODY MINIMAX
pobierz
14.07.2018 07:40 Raport bieżący 6/2018
 UZYSKANIE POZWOLENIA NA WPROWADZENIE PACEPRESS DO SPRZEDAŻY NA RYNKACH UNII EUROPEJSKIEJ
pobierz
06.07.2018 23:01 Raport bieżący 5/2018
 UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MEDINICE S.A. Z SIEDZIBĄ W KIELCACH
pobierz
28.06.2018 17:07 Raport bieżący 4/2018
– ZAWARCIE DWÓCH UMÓW O DOFINANSOWANIE Z POLSKĄ AGENCJĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
pobierz
19.05.2018 09:46 Raport bieżący 3/2018
– UZYSKANIE POZYTYWNEJ OCENY WNIOSKU O UZYSKANIE DOFINANSOWANIA NA ROZWÓJ ELEKTRODY MINIMAX
pobierz
18.04.2018 15:58 Raport bieżący 2/2018
– ZAWARCIE WSTĘPNEGO POROZUMIENIA INWESTYCYJNEGO Z HOLENDERSKĄ SPÓŁKĄ CT HOLDING B.V
pobierz
5.04.2018 16:35 Raport bieżący 1/2018
– UZYSKANIE DOSTĘPU DO SYSTEMU ESPI
pobierz