RAPORTY BIEŻĄCE EBI

Raporty bieżące EBI


Data Godzina Wyszczególnienie Pobierz
01.04.2019 16:38 Raport bieżący 8/2019
– UCHWAŁA ZARZĄDU W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO (ZMIANA STATUTU MEDINICE S.A.)
pobierz
28.03.2019 17:08 Raport bieżący 7/2019
ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDINICE S.A. NA DZIEŃ 25 KWIETNIA 2019 R. (PLANOWANA ZMIANA STATUTU MEDINICE S.A.)
pobierz

pobierz

pobierz

pobierz

26.03.2019 11:48 Raport bieżący 6/2019
– REJESTRACJA PRZEZ SĄD ZMIANY WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO EMITENTA
pobierz
12.02.2019 17:23 Raport bieżący 5/2019
– RAPORT KWARTALNY MEDINICE S.A. ZA IV KW. 2018 R.
pobierz

pobierz

24.01.2019 17:08 Raport bieżący 4/2019
– ZAKOŃCZENIE SUBSKRYPCJI AKCJI SERII E2
pobierz
22.01.2019 13:58 Raport bieżący 3/2019
– PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU MEDINICE S.A.
pobierz

pobierz

22.01.2019 13:48 Raport bieżący 2/2019
– WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO I WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ
pobierz
10.01.2018 16:58 Raport bieżący 1/2019
– HARMONOGRAM PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU 2019
pobierz
21.12.2018 16:49 Raport bieżący 9/2018
– ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ EMITENTA
pobierz

pobierz

pobierz

21.12.2018 16:26 Raport bieżący 8/2018
– UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY MEDINICE S.A. NA DZIEŃ 21 GRUDNIA 2018 R.
pobierz

pobierz

30.11.2018 17:52 Raport bieżący 7/2018
– UCHWAŁA ZARZĄDU W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO (ZMIANA STATUTU MEDINICE S.A.)
pobierz
23.11.2018 Raport bieżący 6/2018
– ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDINICE S.A. NA DZIEŃ 21 GRUDNIA 2018 R.
pobierz
14.11.2018 18:06 Raport bieżący 5/2018
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.07.2018 – 30.09.2018
pobierz
01.10.2018 16:55 Raport bieżący 4/2018
– ZAKRES STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT
pobierz
28.09.2018 14:54 Raport bieżący 3/2018
– TERMIN PUBLIKACJI SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2018 R.
pobierz
25.09.2018 17:10 Raport bieżący 2/2018
– REJESTRACJA PRZEZ SĄD ZMIANY STATUTU MEDINICE S.A.
pobierz
13.09.2018 13:44 Raport bieżący 1/2018
– UZYSKANIE DOSTĘPU DO EBI
pobierz