Rada Nadzorcza

Marcin Szuba


Przewodniczący Rady Nadzorczej

Lekarz zarządzający funduszami medycznymi w Trigon TFI. Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada również dyplomy takich uczelni jak: University of Illinois, Uniwersytet Warszawski, University of Leeds. Doświadczenie zdobywał w takich instytucjach jak New Zealand Pharmaceutical Management Agency, Victorian WorkCover Authority, Nordea PTE. W latach 2009-2014 był związany z TFI PZU, jako Dyrektor ds. Sektora Medycznego oraz zarządzający funduszami PZU FIO Energia Medycyna Ekologia i PZU FIZ Medyczny.

dr Iwona Gębusia


Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Doktor prawa i radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie prawnym dla spółek publicznych i instytucji finansowych. Brała udział w szeregu transakcji na rynku kapitałowym (fuzje i przejęcia, pozyskiwanie finansowania, doradztwo w zakresie problematyki regulacyjnej). Specjalizuje się w zakresie prawa rynku kapitałowego, prawa handlowego, prawa bankowego oraz prawa cywilnego. Ukończyła studia na kierunku prawo na WPiA UW. Następnie uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych w Instytucie Prawa Cywilnego WPiA UW. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej i pozytywnym złożeniu egzaminu radcowskiego uzyskała tytuł zawodowy radcy prawnego. Ponadto odbyła studia w ramach Podyplomowego Studium Podatkowego organizowanego przez SGH. Studiowała też na Wydziale Prawa Université Nancy 2 we Francji. Była również stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej na Wydziale Prawa New York University oraz Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht w Hamburgu.

dr Bartosz Foroncewicz


Doktor nauk medycznych. Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 1997 r. pracownik Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zastępca ordynatora w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus, Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych. Posiada specjalizacje z Transplantologii Klinicznej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. W 2002 r. zdobył stopień doktora nauk medycznych, a w 2014 tytuł  doktora habilitowanego.

Bogdan Szymanowski


Absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej na Politechnice Warszawskiej. Dyrektor zarządzający firmy AVA Group, która jest częścią grupy Enterex International Limited, spółki notowanej na Taiwan Stock Exchange Taipei i jednego z największych na świecie producentów chłodnic i kondensorów.

Wojciech Wróblewski


Ukończył studia socjologiczne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Były ambasador RP w Estonii oraz radcą ambasady RP na Litwie. Były doradca ds. strategii w PKN Orlen. W latach 2009-2016 zasiadał w Radzie Fundacji PZU. Ponadto zasiadał w radach nadzorczych m.in.: PZU Ukraina, Balta, Lietuvos Draudimas.