Medinice na kongresie Azjatyckiego Towarzystwa Arytmii Serca

Medinice na kongresie Azjatyckiego Towarzystwa Arytmii Serca

Prof. Sebastian Stec, dyrektor ds. Medycznych w Medinice na zaproszenie Chińskiego Towarzystwa Arytmii Serca uczestniczył jako ekspert i wykładowca w kongresie Azjatyckiego Towarzystwa Arytmii Serca w Shenzhen w Chinach. W wykładach i spotkaniach brali udział również prezydenci Amerykańskiego i Azjatyckiego Towarzystwa Rytmu Serca AHRS i HRS.  W chińskiej stolicy IT i innowacji rozmawiano o dynamicznym rozwoju kardiologii, również w zakresie rozwijanych przez Medinice projektów urządzeń do zabiegów bez fluoroskopii, krioablacji, neuromodulacji serca.