Medinice na konferencji „Biznes w Genach”

Na konferencji  „Biznes w Genach”, która odbyła się 17.09.2019 prezentacja Medinice cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów.  Spółkę reprezentował mocny zespół: Sanjeev Choudhary, Prezes Zarządu, prof. Piotr Suwalski, przewodniczący Rady Naukowej oraz Marcin Szuba, przewodniczący Rady Nadzorczej.