Kontakt

 

Dane kontaktowe


Medinice S.A.
ul. Karola Olszewskiego 6
25-663 Kielce
tel. +48 725 500 051
mail: biuro@medinice.pl
Kapitał zakładowy Medinice S.A. wynosi
333 688 zł i jest wpłacony w całości.

Medinice B+R Sp. z o.o
Al. Tadeusza Rejtana 20
35-310 Rzeszów