Kalendarium

Kalendarium


Data Wyszczególnienie
12.02.2019 SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA IV KW. 2018 R.
25.04.2019 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
13.05.2019 SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA I KW. 2019 R. 
13.05.2019 JEDNOSTKOWY ORAZ SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2018 R.
29.07.2019 SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA II KW. 2019 R.
12.11.2019 SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA III KW. 2019 R.