Diagnostyka

BADANIE ELEKTROFIZJOLOGICZNE


Badanie elektrofizjologiczne jest badaniem inwazyjnym, a jego celem jest ustalenie rodzaju arytmii i dobór najlepszej formy leczenia.

Badanie przeprowadzane jest w znieczuleniu miejscowym poprzez nakłucie żyły udowej i wprowadzenie elektrody diagnostycznej. Elektrody są najczęściej umieszczane w jamach serca. Następnie wykonuje się stymulację serca odpowiednio dobranymi pobudzeniami elektrycznymi sterowanymi przez komputer. Może to być odczuwane jako szybkie, nierówne ,,bicie” serca. Poprzez stymulację próbuje się wyzwolić nieprawidłowe, szybkie rytmy (tzw. częstoskurcze). Analiza otrzymanych wyników pozwala na ocenę działania tzw. układu bodźcoprzewodzącego (często nazywanego układem elektrycznym serca) oraz na dokładną ocenę lokalizacji miejsc odpowiedzialnych za nieprawidłowe rytmy serca. Takie badanie pozwala ocenić skuteczność leczenia farmakologicznego, a także daje informację, czy należy wykonać zabieg leczniczy, tzw. ablację.

W naszej ofercie posiadamy produkty do diagnostyki m.in. CathAIO (elektroda diagnostyczna) oraz Med-iConsole (konsolę integrującą urządzenia wykorzystywane m.in. w zabiegach diagnostycznych).