Co robimy?

Co robimy?


Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Powstała z inicjatywy dwóch doświadczonych naukowców i praktyków medycyny oraz doświadczonego menedżera.

Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Nasz zespół tworzą profesjonaliści z obszaru medycyny, badań klinicznych, prawa (w szczególności własności intelektualnej) oraz finansów. Pozwala to Medinice precyzyjnie określić potencjał projektu i ryzyka związane z jego realizacją. Wspieramy naukowców na wszystkich etapach komercjalizacji produktu – od momentu tworzenia prototypu, przez proces certyfikacji, aż do sprzedaży wyrobu na rynek.